اورژانس آگهی و تبلیغات کشور
اورژانس آگهی و تبلیغات کشور

برنزی

50,000تومان 30 روز
این پلن برای فعالان حوزه تبلیغات از قبیل دیوارنویسان، تابلوسازان و... که بصورت اختصاصی و انحصاری برای یک شهر خاص ثبت نام می نمایند مناسب است و حداکثر یک کسب و کار را می توانند ثبت نمایند.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 50 آگهی

نقره ای

100,000تومان 30 روز
این پلن برای آژانس های تبلیغاتی دارای حداکثر 50 فضای تبلیغاتی مناسب می باشد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 75 آگهی

طلایی

130,000تومان 30 روز
این پلن برای آژانس های تبلیغاتی بزرگ مناسب می باشد. آژانس های تبلیغاتی تا 120 فضای تبلیغاتی می توانند ثبت کنند.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 120 آگهی

الماس

150,000تومان 30 روز
این پلن برای آژانس های تبلیغاتی خیلی بزرگ مناسب می باشد. آژانس های تبلیغاتی می توانند بصورت نامحدود فضاهای تبلیغاتی خود را در سراسر کشور ثبت کنند.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود